Privacy & disclaimer

Privacy

Privacy is zeer belangrijk, ik respecteer de privacy van bezoekers van deze site.

De website bevat GEEN tracking/ analyse cookies zoals Google Analytics of andere soorten analyse tools en bevatten/ verzamelen geen (onderliggende) relaties en data.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar kcc.nl verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden om uw vraag goed te kunnen afhandelen. Uiterlijk twee maanden na afhandeling worden deze e-mails verwijderd.

Er worden nooit persoonlijke gegevens, dus ook geen e-mailadressen, aan derden versterkt. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor mailings. KCC.nl verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij u van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hiervoor heeft gegeven.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van de verstrekte gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van de website en plaatsing van informatie

KCC behoudt zich het recht voor aangeboden weblinks en informatie te weigeren of reeds geplaatste informatie te verwijderen.

Hoewel wij kwaliteit nastreven en regelmatig controleren is KCC niet verantwoordelijk voor de werking en de kwaliteit van de aangeboden weblinks, websites en informatie. Ook is KCC.nl niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website, gelinke websites en/of van de direct en indirect (door derden) verstrekte informatie.

Indien u niet wilt dat uw organisatie of informatie op deze website zichtbaar is (nog nooit voorgekomen) of wijzingen voorstelt zullen wij op uw verzoek de informatie direct verwijderen en of aanpassen, hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

  


KCC.nl is een initiatief van Gert Koerselman gericht op open kennisdeling, rond dienstverlening, klantcontactcentrum, klantcontact, lees hier meer, en doe mee! Help mij kcc.nl actueel te houden en stuur uw linkjes in via het contactformulier, standaard plaatsing is altijd gratis.

88x31This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License by Gert Koerselman