Over KCC.nl

Achtergrond

Toen ik startte met KCC was het klantcontactcentrum voor met name de overheid nog een innovatieve ontwikkeling. Het werd daarna opgenomen in ontwikkelingen zoals 'de gemeente heeft antwoord' (programma Antwoord©), 'kanaal- en later vraagsturing', 'op de burgergericht', '1-loket' en 'kanteling van de organisatie'. Hoewel op verschillende wijzen geïmplementeerd gaat het over innovatie in dienstverlening: de organisatie en vooral mensen daarop (in)richten, ondersteund door passende systemen en werkwijzen.

De toekomst

Inmiddels is het KCC concept breed ingevoerd en heeft het KCC 1.0 zijn dienst bewezen om dienstverlening op een hoger plan te brengen. Nu wordt gedacht aan doorontwikkeling, een vervolg in diverse richtingen, met en zonder KCC 2.0. Resulterend in nieuwe dienstverleningsconcepten waarbij de klant leidend, in regie, is en AI en Chatbots ter ondersteuning worden benut. 

Deze KCC website

De KCC website was laatste jaren wat achtergebleven maar heeft anno 2018 een vernieuwing doorgemaakt. KCC.nl blijft zich richten op een actueel overzicht van de markt, oplossingen, leveranciers, dienstverleners, congressen, opleidingen en vacatures maar zal daarnaast meer dan voorheen aandacht schenken aan de toekomst: De laatste ontwikkelingen rond dienstverlening en het KCC, trends, innovatieve oplossingen en het vervolg.

Omdat organisaties tegenwoordig liever zelf Whitepapers etc. via hun eigen site verstrekken ben ik met deze dienst gestopt, met uitzondering van verwijzingen naar vrij beschikbare documenten.

Doe mee

U kunt zelf uw site aanmelden via de contactpagina, help mij de site actueel te houden door mij interessante links te sturen. Ik behoud mij wel het recht voor informatie te weigeren.

Indien u niet wilt dat uw organisatie op deze website zichtbaar is (nog nooit voorgekomen) of wijzingen voorstelt zal ik op uw verzoek de informatie direct verwijderen en of aanpassen, ook hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

De website blijft gratis zonder veel reclame. Er is geen donatie button. Indien u (bescheiden) reclame wilt maken en helpt de site in stand te houden kan dat, neem ook daarvoor contact op. Voor gebruikers zal altijd zichtbaar zijn wat gesponserde links zijn.

Over Gert Koerselman

Met een Bestuurskunde en Bedrijfskunde achtergrond ben ik mijn gehele werkzame leven actief op het snijvlak van business, mensen, I en ICT, voor zowel bedrijven als overheidsorganisaties. Doel is uiteindelijk optimale dienstverlening, de mensen, organisatie, processen, systemen en data dienen dit effectief en efficiënt te ondersteunen en daarop te zijn ingericht.

Ik was vanuit verschillende rollen (management, advies en projectleiding) betrokken bij de inrichting van KCC's, dienstverleningsprocessen en systemen. Vanuit dit werk en mijn bedrijf (KCCIM) ontstond KCC.nl dat ik in het kader van kennisdelen heb opgezet en ben blijven onderhouden.

GERT KoerselmanOp dit moment ben ik als Business Consultant werkzaam voor Doxis informatiemanagers. Meer informatie kunt u vinden op mijn website gertkoerselman.nl of mijn LinkedIn profiel. Neem gerust contact op voor een prettig gesprek.

  


KCC.nl is een initiatief van Gert Koerselman gericht op open kennisdeling, rond dienstverlening, klantcontactcentrum, klantcontact, lees hier meer, en doe mee! Help mij kcc.nl actueel te houden en stuur uw linkjes in via het contactformulier, standaard plaatsing is altijd gratis.

88x31This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License by Gert Koerselman